SPHT syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa (28 op)

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
SPHT syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa (28 op)

Esittely

Itä-Suomen yliopiston järjestämä koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sosiaali-, terveys-, kasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan luonto- ja hevosavusteisen kuntoutusotteen soveltamisessa omassa työssään. Koulutus soveltuu myös ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille.

 

Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Kurssi on SPHT-yhdistyksen hyväksymä täydennyskoulutus ja kurssin suorittanut voi hakea yhdistykseltä jäsenyyden lisäksi Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja SPHT®-nimikettä.

 

Koulutus koostuu 10 lähiopetuspäivästä, verkko-opiskelusta Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisista tehtävistä ja itsenäisesti toteutettavasta projektityöstä. Teoriaopintoina opiskelija suorittaa 10 op (kaksi verkko-opintojaksoa) Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston sosiaalipedagogiikan perusopinnoista.

 

Ajallisesti jaksot voi valita syyslukukauden 2020 opintojaksoista. Kurssipäivät ovat 2-päiväisiä ja sijoittuvat viikonloppuun pääosin pe-iltapäivä - lauantai. Koulutuksen aloitusjakso on 8.-9.5.2020 ja muut jaksot 14.-15.8., 25.-26.9, 23-24.10. ja 19.-20.11. (päätös, to-pe).

 

Koulutuksen sisältö

• Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan orientaatio

• Sosiaalipedagoginen ajattelu ja ammatillisuus

• Sosiaalipedagoginen hevostoiminta käytännön toimintana

• Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja asiakasnäkökulma

 

Hae 24.4.2020 mennessä 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/25110/lomake.html

 

Lisätietoa

https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/sosiaalipedagoginen-hevostoiminta-syrjaytymisen-ehkaisyssa-ja-sosiaalisessa-kuntoutuksessa-taydennyskoulutus-28-op-

Maakunta
Pohjois-Savo

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Koulutuksen hinta
2476e

yhteistyössä mukana: