Sosiaalipedagoginen koiratoiminta täydennyskoulutus

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Sosiaalipedagoginen koiratoiminta täydennyskoulutus

Esittely

Aika: 1.9.2022 - 14.5.2023

Paikka: Kajaani

Järjestäjä: KantriKestävä-hanke, Kainuun ammattiopisto

 

Koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat hyödyntää koira-avusteisuutta työssäsi tai suunnittelet esimerkiksi alan yrittäjyyttä. Koulutuksen kautta saat valmiudet toimia sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaajana. Koulutuksen sisällöt tukevat myös opiskelijan henkilökohtaista kasvua, vahvistaen opiskelijan itsetuntemusta sekä luottamusta itseensä ja koiraan työparina.

 

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

 

Koulutus antaa valmiuksia toimia ammatillisena ryhmänohjaajana koiransa kanssa. Tavoitteellisen työn tuloksena ryhmänjäsenet löytävät uusia voimavaroja ja elämyksiä sekä kehittävät arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä uusia ihmissuhteita.

 

Koulutus vie osallistujat koira-avusteisen ohjaajuuden ja arvostavan kohtaamisen ytimeen. Koulutuksessa pohditaan toiminnallisin ja luovin menetelmin ohjauksen erityispiirteitä ja haasteita.

 

Hakijalta edellytämme valmiutta itsetutkiskeluun sekä kykyä työskennellä niin yksin kuin ryhmässä. Hakijalla voi olla toimintaan soveltuva oma koira tai mahdollisesti lähipiirin koira, jonka kanssa toimintaa harjoittaa, ei kuitenkaan edellytetä omaa koiraa.

 

Tarkemmat koulutustiedot ja ilmoittautuminen: https://www.kao.fi/koulutusarkisto/sosiaalipedagoginen-koiratoiminta-taydennyskoulutus-1-9-2022-14-5-2023/

 

Lisätietoja: heidi.kotilainen@kao.fi

Maakunta
Kainuu

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Koulutuksen hinta
1850e

yhteistyössä mukana: