Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen Valmentajakoulutus Green Care- painotuksella

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen Valmentajakoulutus Green Care- painotuksella

Esittely

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilö uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Lisäksi valmentajat omaksuvat DDP-mentelmällisen työotteen ja suhdeperustaisen orientaation työskentelyynsä.

 

Keskeiset sisältöalueet:

Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa

Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä kouluympäristö ja lastensuojelu

Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet

Voimavarakeskeinen ajattelu ja asiakkaan osallisuus ja toimijuus

Valmennusprosessi, valmennuksen keinot

Eläin työparina valmennuksessa, eläimen hyvinvointi, toiminnan turvallisuus

Valmennusmenetelmien soveltaminen luontoympäristöön

Green Care neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksenä Eläinavusteiset interventiot nepsyvalmennuksen menetelminä

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia

Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet

Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä

Positiivisen psykologian perusteet

Kiintymyskeskeinen työote & DDP-menetelmät

Suhdeperustainen työote

 

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Luonto-, eläin-, hevos- tai maatalousalan koulutus katsotaan eduksi koulutukseen hakeutuessa.

 

Ajankohta

Lähijaksot: lähijakso: 17.-18.8.2021 lähijakso: 15.-16.10.2021 lähijakso: 12.-13.11.2021 lähijakso: 17.-18.12.2021 lähijakso: 14.-15.1.2022 lähijakso: 11.-12.2.2022 lähijakso: 18.-19.3.2022 lähijakso: 22.-23.4.2022 lähijakso 20.-21.5.2022 klo 9.00–15.00, 18 lähiopiskelupäivää

 

Laajuus

30 op

 

Lisätietoja

https://www.kasvunpolku.fi/ratkaisukeskeinen-neuropsykiatrinen-valmentaja-green-care-painotuksella-2021-2022-kuopio/

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 13.8.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/D1948674E08F7581

 

Kasvunpolku, Piia Nissinen / piia.nissinen@kasvunpolku.fi

Maakunta
Pohjois-Savo

Palvelumuodot
HoivapalvelutKasvatus

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Erikoistumiskoulutus Oppisopimuskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
2200e

yhteistyössä mukana: