Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Green Care painotuksella

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja Green Care painotuksella

Koulutuksen järjestäjä ja yhteystiedot

Kasvunpolku Oy

Piia Nissinen

piia.nissinen@kasvunpolku.fi

050-3844422

Esittely

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia, elämänhallinnan haasteita tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

 

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

 

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

 

Koulutuksessamme sovelletaan neuropsykiatrisen valmennuksen prosessia Green Care toimintaympäristöihin. Luonto- ja eläinavusteiset interventiot soveltuvat erinomaisesti neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiksi. Koulutuksen aikana toteutamme käytännönharjoituksia luonto- ja talliympäristössä.

 

Kasvunpolun neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus tarjoaa neuropsykiatristen haasteiden kohtaamiseen Green Care perusteisen näkökulman. Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu pyrkii vahvistamaan asiakkaan osallisuutta, toimijuutta ja oman elämän asiantuntijuutta. Yhdistämällä Green Care menetelmiä ja DDP-menetelmällinen orientaatio ratkaisukeskeiseen kuntoutukseen saadaan kokonaisvaltainen, asiakasta ja hänen verkostoaan tukeva työskentelyote.

 

Keskeiset sisältöalueet

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista sairauksista
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä kouluympäristö ja lastensuojelu
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Voimavarakeskeinen ajattelu ja asiakkaan osallisuus ja toimijuus
 • Valmennusprosessi, valmennuksen keinot
 • Eläin työparina valmennuksessa, eläimen hyvinvointi, toiminnan turvallisuus
 • Valmennusmenetelmien soveltaminen luontoympäristöön
 • Green Care neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksenä
 • Eläinavusteiset interventiot nepsyvalmennuksen menetelminä
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Kiintymyskeskeinen työote & DDP-menetelmät
 • Suhdeperustainen työote

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, mm. opettajille, erityisopettajille, terapeuteille, hoitajille, ohjaajille sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille.

 

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. Luonto-, eläin-, hevos- tai maatalousalan koulutus katsotaan eduksi koulutukseen hakeutuessa.

 

Ajankohta

25.8.2022 - 24.3.2023

 

Laajuus

30op

 

Hinta
2200 € + alv 24% (2728 €), hinta sisältää lähiopetuksen ja siinä jaettavan opetusmateriaalin, valmentajan oppaan sekä oppikirjan ja kahvitarjoilut. Laskutus voidaan sopia useammassa erässä. Mikäli haluat laskun useammassa erässä, muista mainita se ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Lisätietoja
https://kasvunpolku.fi/ratkaisukeskeinen-neuropsykiatrinen-valmentaja-green-care-painotuksella-30op-savonlinna-2022/
 
Hakuaika ja menettely
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti 30.6.2022 mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/6CAEE91596DB4C0C
 

 
 
 

Maakunta
Etelä-Savo

Palvelumuodot
HoivapalvelutVoimapalvelut

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Erikoistumiskoulutus Oppisopimuskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
EläinavusteisuusLuontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
2728e

yhteistyössä mukana: