Oman ohjausosaamisen syventäminen Green Care -toiminnassa

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Oman ohjausosaamisen syventäminen Green Care -toiminnassa

Koulutuksen järjestäjä ja yhteyshenkilö

Lapin AMK

Laura Jokela

laura.jokela@lapinamk.fi

Esittely

Lapin ammattikorkeakoulussa on nyt mahdollista suorittaa Green Care -diplomikoulutus eli luontolähtöisen toiminnan täydennyskoulutus.

 

Diplomikoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, jonka suorittamisesta saat Lapin AMKin korkeakouludiplomin.

 

Koulutus sisältää

20 op. Green Care -perustietoutta Green Care Pro-korkeakouluverkoston tarjoamana

10 op. ohjausosaamista Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamana.

 

Oman ohjausosaamisen syventäminen Green Care -toiminnassa on toinen osa ohjauksen opintoja. Opintojaksolla syvennetään ohjausosaamista ja sovelletaan ohjausta omaan Green Care –toimintaan. Opintojakso ohjaa kokeilemaan tavoitteellista Green Care -toimintaa yhteistyössä oman asiakas -tai vertaisryhmän kanssa. Opintojaksolla toteutukseen liittyvää suunnittelua, toimintaa ja arviointia tukee moniammatillinen mentoritiimi ja opintojakson opiskelijaryhmä.

 

Sisältö

• Ohjausprojektin kokonaissuunnittelu, toteutus ja arviointi

• Green Care -laatutyökirjan käyttö ja Green Care kriteerit

• Oman ohjausprojektin toteuttaminen

• Toiminnan dokumentointi ja raportointi

 

Kohderyhmä

Opintojakso sopii sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja liikunta-alan sekä matkailun, liiketalouden ja luonnonvara-alan opiskelijoille, työntekijöille ja yrittäjille sekä kaikille Green Caresta kiinnostuneille.

 

Ajankohta ja kesto
13.4.-2.6.2023

 

Laajuus

5 opintopistettä

 

Koulutuksen hakuaika ja valintamenettely
Ilmoittautuminen 23.11.2022 - 30.03.2023

 

Hakulinkki: https://hakeutuminen-amk.peppi.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#2447

 

Lisätietoja

https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/Green-care--koulutus

Maakunta
Valtakunnallinen

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: