Ohjauksen perusteet Green Care -toiminnassa -opintojakso

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Ohjauksen perusteet Green Care -toiminnassa -opintojakso

Koulutuksen järjestäjä ja yhteyshenkilö

Lapin AMK

Laura Jokela

laura.jokela@lapinamk.fi

 

Koulutuksen järjestämispaikkakunta

Verkkototeutus

Esittely

Lapin ammattikorkeakoulussa on nyt mahdollista suorittaa Green Care -diplomikoulutus eli luontolähtöisen toiminnan täydennyskoulutus.

 

Diplomikoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, jonka suorittamisesta saat Lapin AMKin korkeakouludiplomin.

 

Diplomikoulutus sisältää

20 op. Green Care -perustietoutta Green Care Pro-korkeakouluverkoston tarjoamana

10 op. ohjausosaamista Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamana.

 

Ohjauksen perusteet Green Care -toiminnassa on ohjausosaamisen toinen opintojakso.

 

Opintojaksolla keskitytään ohjauksen ja pedagogiikan viitekehysten määrittelyyn, syventämiseen ja niiden soveltamiseen.

 

Sisältö

• Ohjauksen ja pedagogiikan viitekehysten teoreettisia lähtökohtia, painotuksina sosiaalipedagogiikka, positiivinen psykologia ja pedagogiikka, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ohjaaminen sekä kokemuksellinen oppiminen.

• Ohjaustoiminnan ja pedagogisten valintojen soveltaminen Green Care -toimintaan sekä esimerkkejä erilaisista toteutuksista.

• Luonnon erityisyys ohjauksessa ja pedagogiikassa.

 

Kohderyhmä

Koulutuskokonaisuus on monialainen ja se ei edellytä tiettyä ammattikoulutusta taustalle. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää luontoa osana omaa ammatillisuutta. Esimerkiksi sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kasvatusalojen työtehtävissä sekä matkailu- ja virkistyspalveluissa luontoperustainen toiminta on mielekäs ja tehokas työkalu, joka kannattaa hankkia osaksi omaa työkalupakkia.

 

Ajankohta ja kesto
21.11.2022-31.1.2023

 

Laajuus

5 opintopistettä

 

Koulutuksen hakuaika ja valintamenettely

Haku avoimen amkin kautta 7.11. mennessä

 

Maksimissaan 20 opiskelijapaikkaa.


Hakulinkki: https://hakeutuminen-amk.peppi.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku?fbclid=IwAR1svFckNBPr1nV2oZHNr-D9dzRQ08PQ_LuKwzdlzyR1Ym3nE3i5q4J2vzQ#2446

 

Verkkokoulutus

Kyllä

 

Lisätietoja

https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/Green-care--koulutus

 

 

 

 

Maakunta
Valtakunnallinen

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: