Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä

Esittely

Luontoympäristö edistää tutkitusti ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Luonto mm. lievittää stressiä, tukee oppimista ja keskittymiskykyä sekä lisää myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Kurssilla saat syventävää tietoa luontoyhteyden merkityksestä ihmisille sekä tietoa, taitoa ja varmuutta ohjata luonnon terveysvaikutuksia hyödyntäviä luontoyhteysharjoituksia erilaisille ryhmille.


Kurssilla sivutaan myös luonnon merkitystä suomalais-ugrilaisessa perinteessä ja mytologiassa. Luontoyhteysharjoituksissa hiljennytään ja herkistytään ohjatusti luontoon sekä omiin aisteihin ja tunteisiin, jolloin uusia näköaloja, oivalluksia ja ratkaisumalleja herää oman mielenmaiseman peilautuessa ympäröivään luontoon. Samalla kiireetön luonnossa oleminen vaikuttaa niin psyykkiseen kuin fyysisenkiin terveyteen myönteisesti. Harjoitusten tarkoituksena voi olla esimerkiksi stressistä palautuminen, ryhmähengen nostaminen tai oman elämäntilanteen parantava reflektointi luonnon avulla.

 

Kurssipäivät koostuvat luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä luontoyhteyden merkitykseen liittyvästä tiedosta, luontoyhteysharjoitusten ohjaamisen perusteista sekä käytännön harjoituksista ulkona.


Kohderyhmä:

Kurssi sopii erityisesti opetus-, kasvatus- tai ohjaustyötä tekeville, jotka haluavat hyödyntää luontoympäristön terveysvaikutuksia työssään. Se sopii kuitenkin myös kaikille, jotka haluavat syventää omaa suhdettaan luontoon, sillä kurssilla opituilla tiedoilla ja taidoilla luontoympäristön myönteiset vaikutukset voi ottaa helposti osaksi omaa elämää.

 

Ajankohta ja kesto:
29.-30.8..2020 / la klo 10-17, su klo 9-16, 17,33 oppituntia

 

Koulutuksen järjestäjä:
Jyväskylän kesäyliopisto / Sammalsielu

Yhteyshenkilö:

Osma Naukkarinen, osma[at]sammalsielu.fi

Ilmoittautumiset 3.4. mennessä

Lisätietoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakunta
Keski-Suomi

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Lyhytkurssi

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
135e

yhteistyössä mukana: