Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet

Esittely

Koulutuksessa opiskelet seuraavia teemoja: Ammatillisen luontolähtöisen toiminnan perusteet, oman luontosuhteesi merkitys ammatillisen toiminnan lähtökohtana, luonnon hyvinvointivaikutukset ja keskeiset teoreettiset lähtökohdat sekä luonnon merkitys sosiaali- ja terveysalalla kuntouttavassa työssä. Opintojaksolla tarkastellaan myös kuntouttavaa työtä sekä sen orientaatioita ja sisältöjä.

 

Kohderyhmä

Soveltuu ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

Ajankohta

Verkko -opinnot ajalla 17.1.-13.3.2022.

 

Laajuus

5 op

 

Lisätietoja

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/green-care-teema-luontolahtoisen-kuntouttavan-tyon-perusteet-5-op-4/

Maakunta
Etelä-Savo

Palvelumuodot
Hoivapalvelut

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
e

yhteistyössä mukana: