Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

Esittely

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle: Kohderyhmä: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen: esim. ikääntyvien, muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien, vammaisten, terapia-asiakkaiden ym. kanssa työskentelevä luontoalan yrittäjä vapaaehtoistyöntekijä tai muu aiheesta kiinnostunut ammattilainen tai opiskelija, joka haluat kehittää osaamistasi luontoavusteisten työmenetelmien käyttöön asiakastyössä. Koulutussisällöistä ja menetelmistä saat tukea myös oman hyvinvointisi tueksi. https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/101/article-44605 

 

Kesto: 9.11.2020-12.4.2021

 

Haku: Ilmoittautumiset 22.10.2020 mennessä SnellmanEDU, Anita Kaihoranta-Venäläinen, anita.kaihoranta@snellmanedu.fi

 

Koulutuksen sisältöosiot:

 

1. jakso: Suomalaisen Green Care – toiminnan perusteet ma-ti 9.-10.11.2020 klo 9-16 Suomalainen Green Care –toiminta; erityispiirteet Peruskäsitteet Osallisuus Green Care –toiminnassa (+ osallistujien ryhmäytyminen) Hoivan ja voiman käsitteet Green Care –työkirja toiminnan tukenajaksokouluttajat: Suvi Saarinen ja Teemu Peuraniemi

 

2. jakso: Tutkimustietoa luontoperustaisten palvelujen ja interventioiden taustalla ma-ti 7.-8.12.2020 klo 9-16 Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontolähtöiset interventiot Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta. Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta Luontointerventioihin (mm. Luonnosta Virtaa –interventio) tutustuminen käytännössä Luontointerventioiden ohjaaminen teoriassa ja käytännössä Lähiluonnon merkitys luontointerventioissa Luonto ja työhyvinvointkouluttajat: Kirsi Salonen ja Jane-Veera Paakkolanvaara

 

3. jakso: Voimavarakeskeisyys, esteettömyys ja turvallisuus luontoperustaisessa toiminnassa ma-ti 1.-2.2.2021 klo 9-16 Green Care –laatu sekä toiminnan eettisyys ja turvallisuus Green Care –työkirja toiminnan tukena Lisää luontoperustaisia menetelmiä ja niiden ohjaamisesta teoriassa ja käytännössäkouluttajat: Teemu Peuraniemi ja Suvi Saarinen

 

4. jakso: LuontoHoiva-ohjaajakoulutuksen päätös; ammatillisuutta tukevien lopputöiden esitykset ma 12.4.2021 klo 9-16, Kirsi Salonen ja Teemu Peuraniemi Koulutuksen päätös: kehittämistehtävien arviointia Luontoympäristö ja työhyvinvointikouluttajat: Kirsi Salonen ja Jane-Veera Paakkolanvaara Huom. Jokaisella jaksolla on luontolähtöisiä menetelmiä käytännössä luontoympäristössä, paitsi ei välttämättä viimeisenä päivänä.

Maakunta
Pohjois-Savo

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
1150e

yhteistyössä mukana: