Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care (5op)

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care (5op)

Koulutuksen järjestäjä

SAMK

 

Lisätietoja

Maarika Iijolainen, maarika.iijolainen@samk.fi

Esittely

Luonnon hyvinvointivaikutukset, luontosuhde, Green Care ja Blue Care, Green Care -palveluiden peruselementit ja -edellytykset, luontoon perustuvat toimintamuodot ja -ympäristöt, Green Care -palveluiden asiakasryhmät ja asiakastarpeet, alan itsesääntely ja laatumerkit, laadukas Green Care -palvelu, vesiluonnon mahdollisuudet hyvinvointipalveluissa, luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden suunnittelu.

 

Koulutus tarjoaa Green Care-laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisen.

 

Kohderyhmä

Kaikki aiheesta kiinnostuneet, sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkien hakijat.

 

Ajankohta ja kesto

Non-stop verkkototeutus omaan tahtiin 7.1.2020 – 30.11.2020. 5 op (133h opiskelijan työtä).

 

Hakeminen ja lisätietoja

19.11.2019 - 30.10.2020.

https://meerkado.fi/apply/2559053/luonnosta-hyvinvointia-ja-palveluita-green-care-ja-blue-care

Maakunta
Satakunta

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: