Koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan työssä 10 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan työssä 10 op

Esittely

 

Järjestäjä Eläinkuusikko oy – koulutus- ja kuntoutuspalvelut

 

Toteutus Verkko-opinnot

 

Nettisivut https://elainkuusikko.fi/

 

Puhelin +358 40 523 8747

 

Sähköposti info@elainkuusikko.fi

 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja https://www.koulutus.fi/koulutukset/elainkuusikko-oy/koira-avusteisuus-sosiaali-ja-terveysalan-tyossa-10-op-1806654

 

Hinta 790,32 EUR + alv 24% (yht. 980 EUR)

 

Monenlaiset koirat soveltuvat eläinavusteiseen työhön sosiaali- ja terveysalalla. Se, mitä koiralta vaaditaan, riippuu työympäristöstä, työtehtävistä ja asiakkaista.

 

Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista:

- Koiran käyttäytyminen ja oppiminen

- Koiran hyvinvointi (hyvinvointisuunnitelman laatiminen)

- Koiran kouluttaminen (käytännön koulutusta ja oma suunnitelma)

- Koira-avusteinen työskentely (koiran rooli ja työtehtävät)

- Koira-avusteisen työskentelyn turvallisuus (riski- ja turvallisuussuunnitelma omaan työhön)

 

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus soveltuvuustestiin koiran kanssa (soveltuvuustesti ei kuulu koulutuksen hintaan). Koulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua, vertaisryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Koulutuksen aikana opiskelija tekee omaan työympäristöönsä suunnitelman koira-avusteisen työn toteuttamisesta. Turvallinen ja vaikuttava eläinavusteinen työskentely vaatii paljon osaamista ja alan opiskelu on tärkeää.

 

Kun koira-avusteista työtä tehdään sosiaali- ja terveysalalla, olisi hyvä, että koiran on arvioinut joku ulkopuolinen taho soveltuvaksi eläinavusteiseen työhön. Joissain työtehtävissä koiralta vaaditaan enemmän osaamista, mutta usein tärkeämpää on koiran luonne kuin sen koulutustaso. Koulutuksen yhteydessä oleva soveltuvuustesti arvioi ensisijaisesti koiran luonnetta.

Maakunta
Valtakunnallinen

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Eläinavusteisuus

Koulutuksen hinta
e

yhteistyössä mukana: