Green Care Pro palveluntuottaminen

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care Pro palveluntuottaminen

Esittely

Koulutuksen käytyäsi osaat suunnitella kannattavaa Green Care -liiketoimintaa, kehittää omaan toimialaasi pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, arvioida Green Care -toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, arvioida Green Care -kriteeristön toteutumista luontolähtöisessä toiminnassa sekä analysoida Green Care -alan kehityssuuntia.

 

Green Care palveluntuottaminen opintojakso on viimeinen neljästä Green Care korkeakoulutuksen opintojaksosta. Jaksolla sovellat siis aikaisemmilla opintojaksoilla saamaasi osaamista omaan ideaasi tuottaa Green Care palvelua. Green Care palveluntuottaminen kattaa sekä Green Care palvelun että toiminnan kehittämisen. Kurssi antaa perustiedot sekä Green Care palveluiden tuottamisesta yksityisinä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluina että erilaisina virkistyspalveluina matkailun ja muun virkistystoiminnan toteutuksina.

 

Green Care Pro palveluntuottaminen -opintojakso on osa korkeakoulutasoista 20 op:n laajuista Green Care Pro -koulutuskokonaisuutta (yhteensä 4 * 5 op). Suoritettuasi koko 20 opintopisteen kokonaisuuden voit hakea koontitodistusta luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijuudesta.

 

Kohderyhmä

Sosiaali- tai terveysalan ammattilaiset, luonto- tai hoiva-alan yrittäjät, maa- ja metsätalousalan ammattilaiset, järjestötyöntekijät tai muut aiheesta kiinnostuneet, joilla on perustiedot luontolähtöisestä toiminnasta ja haluat kehittää valmiuksiasi Green Careen pohjautuvan palvelutoiminnan kehittämiseen.

 

Ajankohta

10.2.2022 - 15.5.2022

 

Laajuus

5 op

 

Lisätietoja

https://www.kamk.fi/fi/Hakijalle/Avoin-AMK/Koulutuskalenteri?showlocation=835c3eec-1e53-41a1-8cce-279aa4cd62d4&EducationID=284

Haku opintojaksolle 3.2.2022 mennessä. Verkkototeutus.

Maakunta
Kainuu

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: