Green Care perusteet, 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care perusteet, 5 op

Koulutuksen järjestäjä

Karelia AMK

Esittely

Koulutuksen jälkeen:

- Osaat kertoa GC peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön

- Osaat kertoa luontohoivan ja luontovoiman erot

- Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta

- Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat

- Tiedät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät

- Osaat määritellä oman luontosuhteesi sekä osaat kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita

- Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät

- Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit

- Tunnet Green Care-palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät

- Tunnistat toimialaa koskevat lait

- Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät

 

Opintokokonaisuus täyttää LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkkien edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.

 

Kohderyhmä

Green Care toiminnasta, -palveluista ja sen laatutekijöistä kiinnostuneet

 

Ajankohta

7.2-31.5.2022

 

Laajuus

5 op

 

Lisätietoja

https://meerkado.fi/apply/4417101/green-care-perusteet-avoin-amk

Verkkototeutus.

Maakunta
Pohjois-Karjala

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: