Green Care -palvelut ja -yrittäjyys

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care -palvelut ja -yrittäjyys

Koulutuksen järjestäjä

SeAMK

Esittely

Kurssilla täydennät osaamistasi Green Care -toiminnasta ja sen toteuttamisesta omaan toimialaasi pohjautuen. Kurssilla opit Green Care -menetelmistä ja -toimintamuodoista ja niiden hyvinvointivaikutuksista sekä LuontoHoivan ja LuontoVoiman erilaisista asiakkuuksista. Lisäksi perehdyt Green Care -toiminnan edellytyksiin sekä Green Care -palveluiden tuottamiseen.

 

Verkkototeutus. Kurssin voi suorittaa myös osana SeAMKin 10 op "Monialainen Green Care” -kokonaisuutta.

 

Aikaisempina opintoina suositellaan: Green Care -toiminta ja luonnon hyvinvointivaikutukset 5op (tai vastaava, esim. Green Care Perusteet 5op)

 

Kohderyhmä

Koulutus sopii Green Care -toimintaa työssään tai mahdollisessa yrityksessään toteuttaville/suunnitteleville henkilöille hyvin laajasti, kuten myös tukemaan Green Care -opintoja yleisesti. Koulutuksessa perehdytään Green Care -toiminnan toteuttamiseen monipuolisesti oman ammatillisuuden pohjalta.

 

Ajankohta

17.01.2022 - 01.05.2022

 

Laajuus 5 op

 

Lisätietoja

SeAMK Opinto-opas

 

https://avoinamkopintojaksot.seamk.fi/#/fi/49/16822

 

 

Maakunta
Etelä-Pohjanmaa

Palvelumuodot
Muu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Luontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: