Green Care -palvelun tuottaminen 5 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care -palvelun tuottaminen 5 op

Koulutuksen järjestäjä ja yhteyshenkilö
Lapin AMK / Green Care Pro- verkoston koulutus. Sanna Vinblad, sanna.vinblad@lapinamk.fi

Esittely

Verkkokoulutus

 

Koulutuksen sisältö

Palveluntuottaminen –opintojakso antaa valmiudet määritellä Green Care –liiketoiminnan erityispiirteet sekä kehittää ja suunnitella oman toimialasi Green Care –palveluja. Opintojaksolta saat välineitä Green Care –toiminnan kehittämiseen yritystoiminnan lisäksi myös julkisen sektorin palvelujen, virkistyspalvelujen ja järjestötoiminnan näkökulmista.

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- suunnitella kannattavaa Green Care -palveluliiketoimintaa yrityksessä tai muussa organisaatiossa

- kehittää ideasta omaan toimialaansa pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, jotka täyttävät asiakkaan tarpeet

- arvioida toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistä sekä osaamisen mahdollisuuksia Green Care -palveluiden tuottamisessa

- arvioida palveluiden Green Care -kriteeristön toteutumista ja analysoida Green Care -toiminnan kehityssuuntia ja ottaa kantaa alan kehittämiseen.

 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu Green Care -toiminnasta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää palveluita Green Care -kriteerien mukaisesti sekä lisätä ymmärrystä palveluiden kehittämisestä ja muotoilusta. Suositellaan aikasemmiksi opinnoiksi Green Care Pro:n Green Care Perusteet, Green Care asiakkuudet ja toimintaympäiristöt sekä Green Care -menetelmät ja toimintamuodot opintojaksoja.

 

Ajankohta ja kesto

15.2.-31.5.2021

 

Laajuus

5 op

 

Lisätietoja

www.greencarekoulutus.fi

 

Hakulinkki

https://hakeutuminen-amk.peppi.lapit.csc.fi/web/hakijan-tyopoyta/opiskeluhaku#494

Hakuaikaa 7.2.2021 saakka.

Maakunta
Lappi

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: