Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5op

Esittely

Opintojakson ajankohta: 11.09.2023 - 12.11.2023

 

Korkeakoulu: Lapin ammattikorkeakoulu

 

Opintojakson kieli: Suomi

 

Opintopisteet: 5op

 

Tavoitteet: Osaat nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä Osaat selittää Green Care -toiminnan keskeisiin menetelmiin ja toimintamuotoihin liittyviä osaamisvaatimuksia Osaat tarkastella ohjaustyötä eri Green Care -menetelmissä ja toimintamuodoissa ohjauksen, kehittämisen ja neuvonnan näkökulmasta. Osaat toimia luontolähtöisen hyvinvoinnin monialaisissa verkostoissa Osaat selittää eläinten hyvinvointiin liittyvät keskeiset asiat Green Care -toiminnassa

 

Teemat: Oppimisen taidot (tiedon käsittely, omaksuminen ja soveltaminen, johtopäätösten tuottaminen eri aihepiirien sisältöjä prosessoimalla, tiedon käytännönläheinen, pohtiva ja kriittinen lähestyminen, yhteisöllinen oppiminen), eettinen osaaminen ja vastuullisuus, valmiudet keskusteluun ja toiminnan kehittämiseen. Sisältö: Green Care -menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset Green Care -menetelmät ja toimintamuodot käytännössä Laatu ja verkostojen mahdollisuudet.

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: https://campusonline.fi/course/green-care-menetelmat-ja-toimintamuodot-3/

Maakunta
LappiValtakunnallinen

Palvelumuodot
HoivapalvelutVoimapalvelutMuu asiantuntemusala

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
EläinavusteisuusPuutarhan käyttöMaatilan käyttöLuontoympäristön käyttö

Koulutuksen hinta
e

yhteistyössä mukana: