FysioEnergetics

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
FysioEnergetics

Esittely

Koulutuksen järjestäjä, yhteyshenkilö ja sp-osoite: PuroFysio, Teresa Kinnunen, info@purofysio.fi

 

Koulutuksen järjestämispaikkakunta: Vaasa

 

Koulutuksen sisältö: FysioEnergetics on Ft Teresa Kinnusen kehittämä luontoavusteisuutta hyödyntävä terapeuttinen tanssimenetelmä. Menetelmä on ennaltaehkäisypuolelle, yksilöterapiaan, tules- ja psykofyysiselle puolelle sekä ryhmänohjaukseen soveltuva kokonaisuus. Terapeuttinen tanssi muodostetaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta tukemaan asiakasta tai ryhmää kohti terveyden kasvattamista ja spiraalistabiliteettia. Tanssillisessa voimistelussa ihminen herätään kehokiitollisuuteen ja aktivoidaan kehollista sekä mielen nostetta.

 

FysioEnergetics on dekompressioharjoittelua sekä ilmaisun vapauttamista. Tanssillinen voimistelu ohjaa asiakasta hyväksymään kehonsa, näkemään sen kauniissa valossa sekä ymmärtämään kehon todellisen luonteen. Keho on kuten luonto, ja asiakas pääsee kehokiitollisuuden äärelle ohjaamalla fokuksen terveellisen lihasaktivaation lisäksi luonnon symbolismin ilmentämiseen. Kehon seksuaalinen luonne hyväksytään ja otetaan tiedostaen käyttöön osana terapeuttista liikesarjaa. Tanssin osavaiheet ilmentävät luonnonaiheita; keho muodostaa mm. sateenpisaroita, puron ja tornadon. Täten asiakas oppii kehostaan sen luonnollisessa kontekstissa. Tanssin osavaiheet valitaan 0tapauskohtaisesti asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta, kehittämään sen hetkisiä tarpeita, kuten esim. liikkuvuutta, voimantuotollisia ominaisuuksia tai hermoston parempaa liukumismahdollisuutta. Mikäli kyseessä on ryhmänohjaus, tanssi muodostetaan spiraalistabilointiin perustuvaksi sekä kertomaan jokin luontoaiheisen tarinan. Täten ihminen saatetaan kauniin tarinan siivittämänä harjoituttamaan kehoaan kohti spiraalistabilointia.

 

Tausta: Menetelmän fysioterapeuttinen tausta koostuu yhteensovelluksesta peruskoulutuksen ja ammatillisten lisäkoulutusten myötä tulleesta annista. Terapeuttisen tanssin muodostaakseen, terapeutin tulee ymmärtää kehomme toiminnallisten linjojen olemassaolo, kehon spiraaliluonne, suhteellisuus- ja skolioosiymmärrys sekä tunnekehollisuuden sen hetkinen tila. Teresa Kinnunen avaa tätä ymmärrystä Kehäteoriansa avulla, käytännön harjoitteiden avulla sekä hyödyntämällä esimerkeissään luonnon ja kehon yhteistä muotokieltä. Teresa Kinnunen herättää kuulijansa ymmärtämään kehon psykofyysinen luonteen. Tähän hän ottaa esimerkikseen oman kuntoutumisprosessinsa, jonka yhteydessä menetelmä syntyi. Koulutukseen osallistuva: Saat kauniin menetelmäkokonaisuuden käyttöösi, mahdollisuuden tehdä luovaa ja liikunnallista työtä luontovuorovaikutteisessa hengessä sekä ohjata asiakkaasi kehollista ilmentymää kohti itsehyväksyntää ja itsekunnioitusta.

 

Menetelmä on Green Care -periaatteiden alla oleva menetelmä ja ohjaa fysioterapiaa kohti kestävää kehitystä. Tässä kontekstissa asiakas ja terapeutti vapautetaan välineistä. FysioEnergetics ohjaa kehon ja luonnon samaan viitekehykseen, kohti sen luonnollista tilaa. Luontoavusteisuus perustuu mielikuvaharjoitteluun ja fysioterapeutti opettelee asiaa video- ja kuvaportaalin luontokuvauksellisen materiaalin avulla. Asiakastyössä terapeutti antaa asiakkaalleen ymmärryksen laittamalla oman kehollisuutensa likoon. Kuvaportaalissa olevat tanssin osavaiheet voivat tulla asiakkaalle annettaviksi ohjenuoriksi, mutta terapeutin tulee olla itse valmis antamaan asiakkaalle videopohjaista oppimismateriaalia, tarpeen vaatiessa. Oppimisympäristön videomateriaalia ei jaeta asiakastyöhön. Käytettävyys: FysioEnergeticsiä voi käyttää yksilöterapian, ennaltaehkäisypuolen sekä Tyky/Tyhy -toiminnan puolella. Menetelmä on käytettävissä sekä Tules -kuntoutuksessa, että psykofyysisessä fysioterapiassa, osana fysioterapiakokonaisuutta.

 

Koulutuksen kohderyhmä: Fysioterapeutti AMK.

 

Huomautus: Psykofyysisyys aspekti on Teresa Kinnusen oma modifikaatio, missä pyrkimys on tuoda fysioterapiaprosessiin terveyttä kasvattavaa näkökantaa ja kaunista kehokäsitystä.

 

Kieli ja opetusmateriaali: Opetuskieli suomi. Video- ja kuvaportaali suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Peruutusehdot: Kuukautta ennen koulutuspäivää peruutukset veloituksetta, sen jälkeisistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa maksutta.

 

Moduuli 1 Vaasassa 19-20.8.2023 

 

Sisältö: Koulutukseen osallistuva oppii menetelmän perusperiaatteet ja viitekehyksen. Koulutukseen osallistuva oppii hyödyntämään tanssillisuutta osana fysioterapiaprosessia. Moduuli 1:ssä keskitytään tanssin osavaiheisiin ja tanssin muodostamisen periaatteisiin.

 

Kohderyhmä: Fysioterapeutit

 

Ajankohta ja kesto: 19-20.8.2023

 

Laajuus (opintopisteet tms.): 2 pv

 

Lisätietoja: www.purofysio.fi

 

Koulutuksen hakuaika ja valintamenettely: Koulutukseen voit hakea nyt. Vaatimuksena fysioterapeutin tutkinto.

 

Koulutuksen hinta: 300e / moduuli

 

Verkkokoulutus: Ei

 

Koulutusmuoto: Täydennyskoulutus

 

Maakunta
Pohjanmaa

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
300e

yhteistyössä mukana: