Blomqvist Otto

Etusivu » Osaaminen » Asiantuntijat

Asiantuntijan nimi
Blomqvist Otto

Olen toiminut nuorisotyössä ja lastensuojelun eri tehtävissä noin viidentoista vuoden ajan. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä kalastusopas (AT).

 

Olen tuotteistanut ensimmäisenä yksityisenä toimijana Suomessa lapsille ja nuorille sekä erityistä tukea ja hoitoa tarvitseville henkilöille kohdennetut kasvatukselliset luonto- ja kalastusohjelmapalvelut. Olen hyödyntänyt luontoavusteisuutta, erityisesti kalastusta elämys- ja sosiaalipedagogisena hoito- ja kasvatusmenetelmänä yritystoiminnan lisäksi myös päätoimisessa työssäni lastensuojelun eri osa-alueilla. Olen kehittänyt ja ohjannut muun muassa erilaisia luontoavusteisia ryhmätoimintoja lastensuojelussa neuropsykiatrisesti- ja psykiatrisesti oireileville lapsille. Olen järjestänyt erityisammattioppilaitoksille luonto- ja kalastustapahtumia sekä ala- ja yläkoulujen oppilaille luontoavusteisia ryhmäytyspäiviä, joiden tavoitteena on ollut luokkahengen parantuminen, kaveritaidot sekä kiusaamisen ehkäisy. Lisäksi olen järjestänyt yhtenäiskoulun opettajille ryhmäytyspäiviä, joiden tavoitteena on ollut opettajien ryhmäytyminen ja yhteistyön kehittyminen. Käyn säännöllisesti puhumassa ja kouluttamassa erilaisissa tilaisuuksissa luontoavusteisen hoito- ja kasvatustyön, erityisesti kalastuksen yhdistämisestä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.

Maakunta
Pirkanmaa

Palvelumuodot
hoivapalvelu, sosiaalinen kuntoutus, ennalta ehkäisy, varhainen puuttuminen, kuntouttava työtoiminta, kasvatus, erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai viriketoiminta, työhyvinvointitoiminta, tavoitteellinen virkistys- tai hyvinvointitoiminta,

Koulutusala
humanistinenmatkailu ja ravitsemus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
luontoympäristön ja –materiaalien käyttö,

yhteistyössä mukana: