Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke, HyvinVoi-koordinaatio, järjestää vuoden 2020 aikana asiakasryhmäkohtaisen ennakointityöpajasarjan, yhteistyössä alueellisten hankkeiden ja toimijoiden kanssa.

 

Miksi:

Tavoite I) on selvittää, mitkä ovat luontoperustaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden näkymät asiakasryhmittäin vuodesta 2020 vuoteen 2040.
- Millaisia ovat todennäköiset, mahdolliset ja toivottavat tulevaisuudet palveluilla ko. asiakasryhmälle?
- Miten toivottaviin tulevaisuuskuviin päästään vuonna 2040 ko. asiakasryhmän osalta?


Miksi:

Tavoite II) on verkottaa saman asiakasryhmän palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita valtakunnallisesti, ja edistää laajemman kehittämisyhteistyön syntymistä.


Kenelle:
•Työpajojen järjestämiskumppaneiksi etsitään alan hanketoimijoita tai muuten tietyn asiakasryhmän luontoperustaisten palveluiden tulevaisuuden kehittämisestä kiinnostuneita tahoja.
•Työpajat on suunnattu näiden palvelujen kehittämisestä kiinnostuneille tahoille, kuten hanketoimijoille, kehittäjäorganisaatioille ja alan yrittäjille.


Miten:
•järjestetään asiakas-/palveluryhmittäin teemoitetut ennakointityöpajat hankeyhteistyökumppanien kanssa.
•Työpajojen toteutuksessa käytetään tulevaisuuden tutkimuksen ACTVOD-tulevaisuustyöpaja -menetelmää. 

 

Lisätietoja: 
Lauttamäki Ville 2014: Practical guide for facilating a futures workshop
https://www.semanticscholar.org/paper/PRACTICAL-GUIDE-FOR-FACILITATING-A-FUTURES-WORKSHOP-Lauttam%C3%A4ki/d0fd6bac05fe9f62498e96b32452017e0e6cb20b
Lauttamäki, Ville 2016. ACTVOD-futures workshop – generic structure a one-day futures workshop.

 

HUOM! Ennakointityöpajasarja on toistaiseksi tauolla –  jatkosta informoidaan myöhemmin.

 

Asiakasryhmä tai palvelu Maakunta Ajankohta Kumppanit

Maahanmuuttajien kotouttamispalvelut
Osatyökykyisten palvelut
Sosiaalinen kuntoutus

 

Lappi: Rovaniemi, Pilke viikko 11:
11.3. klo 9:00-15:30
Luke, Lapin AMK, Kupo-hanke
Lapin AMK, Vates-säätiö, LUONNOLLISESTI -valmennusmalli tuo Green Care menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta

Mielenterveys- ja

päihdekuntoutus

 

Pohjois-Pohjanmaa: Oulu    

Kehitysvammaisten

päivätoiminta

 

Pohjois-Pohjanmaa: Kokkola    

Ikäihmisten virkistys-,

aktivointi- ja

päivätoimintapalvelut

 

Keski-Suomi: Jyväskylä    

Lasten, nuorten ja perheiden liikunta- ja harrastuspalvelut

 

Keski-Suomi    

Varhaisen tuen palvelut, lastensuojelu, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, I

 

Uusimaa: Helsinki    

Varhaisen tuen palvelut, lastensuojelu, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, II

 

Varsinais-Suomi: Turku    

Työikäisten virkistys- ja liikuntapalvelut

 

Päijät-Häme: Lahti    

Työhyvinvointi- ja

työuupumus

Pirkanmaa /Uusimaa    

yhteistyössä mukana: