Rakkautta ja tekoja - vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille -projekti 2021-2024

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Rakkautta ja tekoja - vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille -projekti 2021-2024

Hankkeen nimi
Rakkautta ja tekoja - vahvistavaa luonto- ja eläinavusteista toimintaa lapsille ja aikuisille -projekti 2021-2024

Hankkeen tavoitteena on parantaa luonto- ja eläinavusteisesti sekä aikuisten että lasten vuorovaikutustaitoja, toimintakykyä ja voimavaroja. Tavoitteena on myös, että vanhempien mentalisaatiokyky paranee ja kiintymyssuhde vahvistuu.

 

Kohderyhmänä ovat lastensuojelun asiakasperheet sekä kriisistä toipuvat lapset ja aikuiset. Covid-19 pandemian aikana auttamistyötä on siirretty ulkotiloihin, kohderyhmänä ovat myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joille tarjotaan koulutusta Green Care -menetelmien hyödyntämiseen auttamistyössä.

 

Toiminta on luonnossa ja eläinten kanssa tapahtuvaa tavoitteellista, ammatillista ryhmä,- perhe- ja yksilötyötä. Toiminatamme perustuu yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. Hankkeen aikana kokeillaan eri Green Care menetelmiä ja mallinnetaan soveltuvimmat muodot tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Tavoitekohtaisten mittaristojen avulla kehitetään toimintaa ja menetelmiä. Tulosten avulla voidaan nähdä Green Care -menetelmien vaikuttavuus eri asiakasryhmillä.

 

Kokkolan ensi- ja turvakoti ry www.kokkolanensijaturvakoti.fi

Yhteystiedot: Siru Lahti projektipäällikkö ja Jenni Hotakainen projektityöntekijä, Sairaalakatu 9, 67100 Kokkola siru.lahti@kokkolanensijaturvakoti.fi / jenni.hotakainen@kokkolanensijaturvakoti.fi

044-4910024 (Siru) 044-7466039 (Jenni)

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoittaja

Hankkeen sisältö
Kehittäminen Tutkimus Koulutus Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2024

yhteistyössä mukana: