Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Yrityksillä merkittävä rooli sote-palvelutuotannossa, miten jatkossa?


04.06.2019

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana yritysten ja kolmannen sektorin osuus on pidemmän ajan kasvanut.  Niillä on ollut merkittävä rooli esimerkiksi sosiaalihuollon palveluasumisen tuottajana. Huolimatta hallitusneuvottelupuolueiden puheenjohtajien linjauksesta (23.5.2019), jonka mukaan yksityinen ja kolmas sektori jatkossa täydentävät 18 itsehallinnollisen maakunnan julkisena palveluna järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja, yritysten merkitys palveluntuottajina säilynee.

 

Kansallista sote-palvelujärjestelmää kehittämällä voidaan edistää niin väestön hyvinvointia kuin alan vientimarkkinoiden ja kansainvälisen kysynnän kasvua. Julkisten palvelujen uudistamisessa tarvitaan erilaisten toimijoiden laaja-alaista näkemystä ja monipuolisen osaamisen hyödyntämistä.   

 

Tulevaisuudessa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin vuoropuhelun tulekin vastakkainasettelun sijaan olla monipuolistuvaa tuottajarannetta edistävää. Näin taataan saumaton ja, mikä tärkeintä, asiakkaan hyvinvointia edistävä palvelukokonaisuus.

 

Ei myöskään tule unohtaa, että yritykset eivät osallistu pelkästään julkisesti rahoitettujen sote-palvelujen tuottamiseen, vaan niiden markkinoista yksityinen kysyntä muodostaa tärkeän osan.

 

Lue koko tiedote!

TEM: Sote-alan näkymät


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: