Tapahtumat

Etusivu » Ajankohtaista » Tapahtumat

Tapahtumat

Green Care -hoiva hankkeen valmennuspaketti maaseutuyrittäjille
Etelä-Pohjanmaa
30.1.-30.5.2021

Valmennuksessa käydään läpi yleiskatsaus Green Care –toimintaan, toimintaympäristöihin ja menetelmiin sekä luodaan mahdollisuus testata kehitettävää palvelua asiakasryhmän kanssa. Valmennuskokonaisuus antaa valmiudet ottaa kumppanina vastaan asiakkaita ohjaajiensa kanssa.

 

Valmennuksen sisältö 2021: 

 Aloituskeskustelu ja tilaympäristökäynti tilalla
 Green Care valmennukset pienryhmissä (5 kertaa /25 h)
 Eskoon erityistä tukea tarvitsevista asiakkaista muodostetun testiasiakasryhmän käynnit (3
kertaa/yritys) sekä arvioinnit testikäyntien jälkeen
 Kotimaan opintomatka


Valmennuksen osa-alueet: 

1) Green Care -perusteet
Aika: La 30.1.2021 klo 12-17.00
Paikka: Joupiskan luontotalo Käpälikkö, Kyrkösvuorentie 26, 60220 Seinäjoki
Aihe ja luennoitsijat:
 Green Care -hoiva ja -voima palvelut, vastuullisuus, luvat
Green Care -asiantuntija Päivi Viitasaari, Terhi Välisalo ja Johanna Mäki-Rautila Creen Care -hoiva
hankkeesta. Päivään sisältyy kodalla makkaranpaisto sekä kahvitarjoilu.


Mitä Green Care -toiminta on? Valmennuksessa luomme yleiskatsauksen Green Care -toimintaan,
sen peruskäsitteisiin, termeihin, laatutekijöihin sekä erityispiirteisiin. Päivän aikana pohdimme
luonnon hyvinvointivaikutusten ja luontosuhteen merkitystä sekä mikä on luontohoivan ja -voiman
ero.


2) Green Care –menetelmät ja toimintaympäristöt
Aika: La 13.2.2021 klo 12-17.00
Paikka: Pyritään järjestämään tilalla, jossa on Green Care-toimintaa. Paikka selviää tammikuun
aikana.
Aihe ja luennoitsijat:
 Maatila-avusteisuus, eläinavusteisuus, puutarha-avusteisuus ja luonto-avusteisuus
 Toimintaympäristön mahdollisuudet
Terhi Välisalo ja Johanna Mäki-Rautila, Creen Care -hoiva hanke. Päivään sisältyy kahvitarjoilu
toiminnallinen osuus ympäristössä.


Mitä maatilaympäristöissä voi tehdä Green Care -toimintana? Valmennuksessa tutustumme
erilaisiin Green Care -menetelmiin, toimintaympäristöihin ja niiden mahdollisuuksiin. Luovan
ideoinnin lisäksi käymme läpi myös Green Care -toiminnan vaatimuksia, jotka on huomioitava
toimintaympäristön suunnittelussa ja muokkaamisessa asiakasryhmän tarpeisiin.


3) Asiakasryhmät
Aika: Pe 12.3.2021 klo 12-17.00
Paikka: Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, Eskoontie 52, 60280 Seinäjoki
Aihe ja luennoitsijat:
 Kehitysvammaisuus ja Eskoon toiminta
 Ikääntyminen ja muisti
Kehitysvammaisten muistisairauksien asiantuntija, Anu Sorvisto Eskoosta ja Terhi Välisalo sekä
Johanna Mäki-Rautila Creen Care -hoiva hankkeesta. Päivään sisältyy kahvitarjoilu ja tutustuminen
Eskoon alueen asumisyksiköihin.


Miten kohtaan ja otan vastaan erilaisia asiakasryhmiä? Valmennuksessa tutustumme erityistä
tukea tarvitsevien asiakasryhmien ohjaamiseen ja erityistarpeisiin sekä tutustumme Eskoon
asukkaiden elämään ja Green Care –henkiseen asuinympäristöön.


4) Palvelumuotoilu ja liiketoimintamahdollisuudet
Aika: La 27.3.2021 klo 12-17.00
Paikka: Paikka selviää tammikuun aikana.
Aihe ja luennoitsijat:
 Palvelumuotoilu
 Liiketoiminta ja yritystuet
Palvelumuotoilun asiantuntija; PALMU-hankkeen työntekijä Virpi Väänänen, Sinikka Koivumäki
Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveristä, ProAgria Etelä-Pohjanmaan talousasiantuntija ja
Johanna Mäki-Rautila Creen Care -hoiva hankkeesta. Päivään sisältyy kahvitarjoilu ja toiminnallinen
osuus ympäristössä.


Kuinka kehitän Green Care –toimintaa asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin? Saanko
toiminnan kehittämiseen yritystukia tai muuta rahoitusta?


5) Green Care -toiminta ja laatu
Aika: Sovitaan valmennusryhmän edetessä, tilaympäristökäyntien ja testiasiakaskäyntien jälkeen.
Paikka: Voimavaratila Toiska, Palonkuja 9, 61330 Koskenkorva
Aihe ja luennoitsijat:
 Laatukäsikirjan täyttö
 Eläinten hyvinvointi ja soveltuvuus Green Care -toimintaan
Mukana Creen Care -hoiva hankkeesta työntekijät. Green Care-asiantuntija varmistuu lähempänä.
Päivään sisältyy kahvitarjoilu ja Toiskan esittely sekä hevosten kanssa tehtävä läsnäoloharjoitus.


Miten tuotan palvelun laadukkaasti, turvallisesti ja vastuullisesti, eläinten hyvinvoinnin
huomioiden? Valmennuksessa tutustumme Green Care –toiminnan laatukäsikirjan sisältöön ja
kysymyksiin, joiden avulla kehität omaa palveluasi.

 

Yhteystiedot
terhi.valisalo@proagria.fi
0400- 463 129

johanna.maki-rautila@eskoo.fi
050 - 474 6796

 

Ilmoittaudu mukaan  tällä lomakkeella

Lisätietoa hankkeesta

  «Takaisin

yhteistyössä mukana: