Verkostoja / teemaryhmiä jäsenistölle

Etusivu » Yhdistys » Verkostoja / teemaryhmiä jäsenistölle

Green Care Finland ry. perustaa verkostoja/teemaryhmiä yhdistyksen jäsenistölle

Green Care -menetelmien kehittämiseksi  ja alan toimijoiden vuoropuhelun  edistämiseksi on perustettu seuraavat  verkostot/teemaryhmät. 

 

  • Kuntouttava maatilatoiminta -verkostossa keskitytään maatilojen kehittämiseen kuntoutuksen ja kasvatuksen ympäristöinä. Facebook => Kuntouttava maatilatoiminta. Lisätietoja: Anja Yli-Viikari anja.yli-viikari@luke.fi
  • Eläinavusteisuus. Yhteinen verkosto Anima ry:n kanssa. Lisätietoja: Kaija Ikäheimo  kaija.ikäheimo@gmail.com  & Nina Fagerström nina.fagerstrom@postipoika.com
  • Luontolähtöiset menetelmät -verkoston tavoitteena on lisätä luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen menetelmiä käyttävien tahojen yhteistyötä, verkostoitumista sekä vahvistaa alan tietoisuutta. Facebook => Luontolähtöiset menetelmät -verkosto. Lisätietoja: Teemu Peuraniemi teemu.peuraniemi@gmail.com tai Kirsi Salonen kirsihyvanmielentila@gmail.com
  • Kuntouttava kalastus ja erätoiminta. Lisätietoja: Tuomo Salovuori tuomo.salovuori@sininauha.fi

Facebook-ryhmään pääsee mukaan käymällä ryhmän sivulla ja jättämällä pyynnön "Liity ryhmään". Jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, tee ensin jäsenhakemus. 

 

Eläinavusteisuuden ja kuntouttavan kalastuksen facebook-ryhmät käynnistyvät myöhemmässä vaiheessa.


yhteistyössä mukana: