Xamk: Luontolähtöinen kuntouttava työ 15 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Xamk: Luontolähtöinen kuntouttava työ 15 op

Koulutuskokonaisuus sisältää opintojaksot:

(Sähköisten linkkien kautta voi jo ilmoittautua ja niissä vielä lisätietoa)

  • Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet 5 op, 2.5.2018 alkaen

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/luontolahtoisen-kuntouttavan-tyon-perusteet-5-op/

  • Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä 5 op 3.9.2018 alkaen

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/luontolahtoiset-toimintaymparistot-kuntouttavassa-tyossa-5-op/

  • Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät 5 op 1.11.2018 alkaen

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/luontolahtoisen-kuntouttavan-tyon-menetelmat-5-op/

 

Toteutus: Opintojaksot toteutetaan integroituna lähi- ja verkkototeutuksena, opintojaksot voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä.

Kaikki opintojaksot sisältävät luentojen ja tehtävien lisäksi myös itsenäisesti tehtäviä harjoituksia green care- toimintaympäristöissä.

 

Koulutuskokonaisuus muodostaa oppimisen jatkumon: Ensin tutustutaan Green Care -toiminnan perusteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Sen jälkeen perehdytään toimintaympäristöihin ja niiden käyttöön liittyviin tekijöihin. Niiden pohjalta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan Green Care- ohjaustoimintaa.

 

Koulutus täyttää laatumerkin osaamisvaatimuksen.

 

Lisätietoja: 

seija.nissinen@xamk.fi

https://www.xamk.fi/koulutuskalenteri/

 

Esittely

Maakunta

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
e

yhteistyössä mukana: