Luontohoiva -ohjaajakoulutus, 10 op

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Luontohoiva -ohjaajakoulutus, 10 op

Koulutuksen järjestäjä: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kuusamon toimipaikka.

Koulutuspaikan osoite: Kuusamo-opisto, Kitkantie 35, 93600 Kuusamo

 

Koulutuksen sisältö:

Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontointerventiot (luontoperustaiset interventiot)

Suomalainen Green Care –toiminta; erityispiirteet

Hoivan ja voiman käsitteet

Voimavarakeskeisyys hoiva- ja kuntoutustyössä

Esteettömyys

Luontointerventioiden ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

Erilaiset luontoperustaiset menetelmät ja työkalut (teoria ja käytäntö)

Lähiluonnon merkitys luontointerventioissa

Green Care –laatu sekä toiminnan eettisyys ja turvallisuus

Green Care –työkirja toiminnan tukena

Luontoympäristö ja työhyvinvointi

 

Kohderyhmä:

Mm. Ikäihmisten, muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien ja vammaisten ihmisten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää osaamistaan luontoavusteisten työmenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä oman hyvinvoinnin tukena.

 

Ajankohta ja kesto: 15.04.-07.10.2019, lähiopiskelua 7 pv

Laajuus: 10 op

Koulutuksen hinta: 1150 €

Koulutusmuoto: Täydennyskoulutus; Vapaan sivistystyön koulutus

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 11.03.2019 mennessä

http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/luontohoiva-ohjaajakoulutus-10-op/

Esittely

Maakunta
Pohjois-Pohjanmaa

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
1150e

yhteistyössä mukana: