Karelia Ammattikorkeakoulu: Green Care perusteet (5op)

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Karelia Ammattikorkeakoulu: Green Care perusteet (5op)

Koulutuksen järjestäjä

Karelia Ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoja

katri.palpatzis@karelia.fi

Esittely

Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

 

Opintojakso Green Care perusteet (5 op) on Green Care Finland ry:n hyväksymä koulutus ja antaa Green Care osaamisen pätevyyden hakiessa palveluille laatumerkkiä. Sopii siis GC-yrittäjille ja GC toiminnasta kiinnostuneille.

 

Suoritustapa: Opintojakso sisältää virtuaalisia oppimistehtäviä ja itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti.

 

Kompetenssit: Asiakkuusosaaminen, Ohjausosaaminen, Eettinen osaaminen, Yhteistyöosaaminen, Palveluympäristöosaaminen, Palvelumuotoiluosaaminen, Innovaatio-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen

 

Aiempi osaaminen/opinnot: Aiempaa Green Care -osaamista ei vaadita. Opiskelijalla tulee olla valmiudet verkkoympäristön (Moodle-oppimisympäristön) hyödyntämiseen omassa oppimisessaan.

 

Ajankohta ja kesto: 03.02.2020-31.05.2020

 

Laajuus: 5 op. Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Virtuaaliset oppimistehtävät Moodle-oppimisympäristössä 2 op (54 h) Green Care -yritysvierailu ja kirjallinen raportointi 3 op (81 h).

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisaika 25.10.2019 - 25.1.2020, ilmoittautua voit täältä.

Maakunta

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
50e

yhteistyössä mukana: