Green Care Pro palveluntuottaminen

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset

Koulutuksen nimi
Green Care Pro palveluntuottaminen

Koulutuksen järjestäjä

Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kajaani

 

Yhteyshenkilö

Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Esittely

Koulutuksen käytyäsi osaat suunnitella kannattavaa Green Care -liiketoimintaa, kehittää omaan toimialaasi pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, arvioida Green Care -toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, arvioida Green Care -kriteeristön toteutumista luontolähtöisessä toiminnassa sekä analysoida Green Care -alan kehityssuuntia.

 

Green Care palveluntuottaminen opintojakso on viimeinen neljästä Green Care korkeakoulutuksen opintojaksosta. Jaksolla sovellat siis aikaisemmilla opintojaksoilla saamaasi osaamista omaan ideaasi tuottaa Green Care palvelua. Green Care palveluntuottaminen kattaa sekä Green Care palvelun että toiminnan kehittämisen. Kurssi antaa perustiedot sekä Green Care palveluiden tuottamisesta yksityisinä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluina että erilaisina virkistyspalveluina matkailun ja muun virkistystoiminnan toteutuksina.

 

Green Care Pro palveluntuottaminen -opintojakso on osa korkeakoulutasoista 20 op:n laajuista Green Care Pro -koulutuskokonaisuutta (yhteensä 4 * 5 op). Suoritettuasi koko 20 opintopisteen kokonaisuuden voit hakea koontitodistusta luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijuudesta.

 

Kohderyhmä

Koulutus sopii täydentäviin opintoihin sote-, kasvatus-, matkailu- ja luovien
alojen opiskelijoille. Green Care perusteet -opintoja suositetaan koulutusta edeltäviksi opinnoiksi.

 

Ajankohta Ja kesto

Koulutus käynnistyy 23.3.2020 alkaen KAMK:n verkko-oppimisympäristö devMoodlessa, jossa työskentely jatkuu koko opintojakson ajan. 5op.

 

Hakeminen ja lisätiedot

11.3.2020 mennessä. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakujärjestyksessä.

Lisätietoja.

Koulutuksen esite.

Maakunta
Kainuu

Palvelumuodot

Koulutusmuoto
Avoin korkeakoulutus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Koulutuksen hinta
75e

yhteistyössä mukana: