Tavoitteet ja hyödyt

Etusivu » Laatu » Laatumerkit » Tavoitteet ja hyödyt

Laadunhallinta ja kehittäminen

  • Tähtää systemaattiseen ja uskottavaan laadunhallintaa
  • Edesauttaa osaamisen ja toiminnan kehittämistä ja hallintaa
  • Helpottaa perehdyttämistä ja tiedonsiirtoa
  • Mahdollistaa avoimen ja oppivan toimintakulttuurin

 

Lisäarvo ja erottuminen

  • Osoittaa luontolähtöisyyden ja laatutyöpanostuksen lisäarvon
  • Palvelee erottautumista vastuullisena ja laadukkaana palveluna
  • Edistää Green Care -palveluiden arvostusta ja tunnettuutta

 

Palvelulupaus ja palvelun sisältö

  • Selkeyttää asiakkaalle palvelulupauksen ja palvelun sisällön
  • Yhtenäistää palveluprosessien laatua
  • Tukee asiakkaan osallisuutta ja tietoisten valintojen tekemistä 

yhteistyössä mukana: