Keväällä 2019 tarjotut vaikuttavuuden webinaaritallenteet katsottavissa (ks. sivun alaosa):

  1. Johdanto hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arviointiin − hyödyt, menetelmät ja viestintä &
  2. Johdanto vaikuttavuuden kehittämiseen ja todentamiseen – vaikuttavuuden arvioinnin vaiheet, mallintaminen, mittaaminen  ja viestintä.

 

Syksyllä 2019 tarjotaan maaseutu- ja luontolähtöisiä hyvinvointipalveluita tuottaville yrityksille ja yhdistyksille verkkovalmennus, jonka tavoite on auttaa palveluntuottajia arvioimaan, kehittämään ja todentamaan palveluidensa vaikuttavuutta. Valmennus on suunnattu erityisesti alan palveluntuottajille, mutta myös heitä kouluttavat ja auttavat henkilöt saavat valmennuksesta menetelmiä ja työkaluja omaan työhönsä.

 

Syksyn vaikuttavuusvalmennuksen ilmoittautumis-/ sitoutumisaika päättyy 22.8.2019!

Jos olet valmis sitoutumaan valmennukseen, käythän vahvistamassa osallistumisesi TÄÄLLÄ 22.8.2019 mennessä.

 

Valmennukseen sitoutuneille lähetetään viikkoa ennen ensimmäistä webinaaria tervetuloa -viesti, jossa on ennakkotehtävä, ohjeet suljettuun facebook-ryhmään liittymiseen, sekä rekisteröitymisohjeet webinaareihin.

 

Valmennukseen osallistuminen kokonaisuudessaan, materiaalit ja valmennukseen sitoutuminen ovat osallistujalle täysin maksuttomia. Erillinen sitoutumisvahvistus pyydetään siksi, että valmennuksen hyödyt on mahdollista saavuttaa vain aktiivisen osallistumisen kautta. Lisäksi sitoutunut ja innokas porukka pystyy tukemaan toinen toisiaan valmennuksen kuluessa.

 

Valmennukseen sitoutuneet saavat oppimisen tueksi tarvittavat työpohjat sähköisen työkirjan muodossa. Reaaliaikaisissa yhden tunnin pituisissa webinaareissa on alussa osio (15-20 min), joka on varattu tehtävien ja kysymysten käsittelyyn (osio, joka toteutuu vain reaaliaikaisesti sitoutuneen valmennusryhmän sisällä, ja jota ei julkaista).

 

Vertaistuki, lisävinkit ja -materiaalit sekä kouluttajan kanssa kommunikointi toteutetaan valmennukseen sitoutuneille osallistujille perustettavassa suljetussa Facebook-ryhmässä.

 

Valmennuksen aikana osallistujat soveltavat opittua tekemällä palvelulleen vaikuttavuusmallin ja mittariston. Vankka mallinnus ja mittaristo ovat edellytys vaikuttavuuden todentamiselle. Lisäksi ne toimivat pohjana vakuuttavalle markkinoinnille ja viestinnälle.

 

Vaikuttavuusvalmennusosio koostuu kolmesta webinaarista sekä orientaatio- ja välitehtävistä. 

To 29.8.19 klo 12-13: Vahva vaikuttavuusmalli  

To 26.9.19 klo 12-13: Laadun ja vaikuttavuuden varmentamisen mittaristot  

To 31.10. klo 12-13: Vaikutustarina palvelumuotoilun ja viestinnän tukena 

 

Kun valmennusjakso päättyy, valmennuswebinaarien luento-osuudet ja sähköinen työkirja julkaistaan hankkeen verkkosivuilla kaikkien vapaaseen käyttöön (joulukuussa 2019).

 

Katso kevään johdantowebinaarit:

 

To 16.5.19 klo 10-11: Johdanto hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden arviointiin − hyödyt, menetelmät ja viestintä.

 

WEBINAARIN MATERIAALI

Palautekysely: 

https://www.lyyti.fi/questions/abe6bd0174

 

To 6.6.19 klo 10-11: Johdanto vaikuttavuuden kehittämiseen ja todentamiseen – vaikuttavuuden arvioinnin vaiheet, mallintaminen, mittaaminen  ja viestintä.

 

WEBINAARIN MATERIAALI

Palautekysely: 

https://www.lyyti.fi/questions/5cb9c35d5b

 

 

 
Vaikuttavuuden todentamisen webinaarisarjan tarjoaa Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke (HyvinVoi-koordinaatio). 

 

Valmentaja toimii Saila Tykkyläinen (Vaikuttava Yritys Oy), joka on kokenut vaikuttavuuden arvioinnin kouluttaja ja kehittäjä. Saila on auttanut yli 200 järjestöä, yritystä ja julkisen sektorin organisaatiota eteenpäin oman vaikuttavuutensa parantamisessa ja todentamisessa. Asiantuntijana ja kouluttajana hän ammentaa sekä käytännön kokemuksestaan vaikutusten arvioitsijana että arviointimenetelmiä koskevasta tutkimustiedosta.

 

Lisätietoja:

Elina Vehmasto, MMM, tutkija, Luonnonvarakeskus, Itäinen pitkäkatu 4 A, 20520 Turku, Puh. 029 532 6613, elina.vehmasto@luke.fi

Maija Lipponen, DI, tutkija, Luonnonvarakeskus, Kalliokatu 4, 87100 Kajaani, Puh. 029 532 2024, maija.lipponen@luke.fi

Taina Lilja, YTM, tutkija, Luonnonvarakeskus, Tietotie 4, 31600 Jokioinen, Puh. 029 532 6334, taina.lilja@luke.fi


yhteistyössä mukana: