Dokumentit ja osaaminen

Etusivu » Green Care » Laatu » Dokumentit ja osaaminen

Green Care-laatumerkkien edellyttämät dokumentit

 

Green Care-työkirja

 •  Luontolähtöisyyden vaikuttavuuden elementit ja prosessit
 •  Palvelun prosessikuvaus, asiakaslähtöinen kuvaaminen
 •  Palveluntuottamisen vastuullisuusnäkökohdat

 

Turvallisuussuunnitelma

 • Edellytys sekä Voiman että Hoivan palveluille
 • Kattaa yksityiskohtaisesti kyseisen palvelun turvallisuusasiat
 • Omavalvontasuunnitelma saattaa sisältää riittävän riskienarvioinnin

 

Omavalvontasuunnitelma

 • Edellytys vain LuontoHoivan (Sote) palveluille
 • Arvioidaan vain Green Care -palvelua suoraan koskevat asiat

GreenCare -laatumerkkien edellyttämä osaaminen

 

Green Care-osaaminen

 • Riittävät suoritetut GreenCare-koulutukset
 • Osaaminen voi täydentyä kokemuksellisella osaamisella

 

Palvelun vaatima osaaminen

 • Osaaminen riittävää tuotettavaan palveluun nähden
 • Yhteispalveluissa osaaminen voi täydentyä kumppanin osaamisella 

 


yhteistyössä mukana: