Smeds, Pia. Farm Education – sustainability, food and education.

Etusivu » Aineistot » Uusimmat julkaisut » Materiaalit » Smeds, Pia. Farm Education – sustainability, food and education.

Aineiston nimi: Smeds, Pia. Farm Education – sustainability, food and education.

Yli kolmasosalla alakoululaisista on virheellinen kuva ruoan tuotannosta. Oppilaiden mielikuva maatilasta on monesti romantisoitunut tai maatila koetaan jonkinlaisena eläintarhana. Median luoma kuva ruoasta ja sen tuotannosta vaikuttaa paljon lasten ja nuorten mielikuviin.

 

Kouluruoka voi olla arvokas opetuksen työväline. Ruokakasvatus aidossa oppimisympäristössä auttaa havainnollistamaan syy- ja seuraussuhteita konkreettisesti. Se tuo käytännönläheisesti esille sen, millainen merkitys oppilaan omilla kulutusvalinnoilla on hänelle itselleen sekä ympäristölle.

 

LInkki väitöskirjaan: 

http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/540817/luke-luobio_61_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Materiaalityyppi
Opinnäytetyö

Julkaisuajankohta
2017 vuosi

Palvelumuodot
Kasvatus

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala
Maatilan käyttö

Julkaisupaikka
Natural resources and bioeconomy studies / University of Oulu Graduate School

yhteistyössä mukana: