Pylkkänen, Päivi & Skyttä, Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan

Etusivu » Aineistot » Uusimmat julkaisut » Materiaalit » Pylkkänen, Päivi & Skyttä Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan

Aineiston nimi: Pylkkänen, Päivi & Skyttä, Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan

 

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan -oppaaseen on koottu hoivamaataloudesta kiinnostuneille maatiloille tietoa  toiminnan aloittamisesta ja yhteistyön rakentamisesta julkisten sosiaalipalvelujen järjestämisvastuussa olevien  tahojen kanssa. Opas on suunnattu maatilayrittäjille, joilla ei ole sosiaali- tai terveysalan koulutusta tai kokemustaustaa. Lähtökohtana on yrittäjän kiinnostus hoivamaatilatoiminnasta sivu- tai liitännäiselinkeinona.

 

Oppaan  sisältö perustuu Etelä-Savon Hoivafarmi -hankkeessa yhteistyössä maatilayritysten ja sidosryhmien kanssa kerättyyn kokemustietoon samoin kuin ilmitulleeseen perustiedon tarpeeseen.

 

Opas on koottu maatilanäkökulmasta, mutta se voi  tarjota ideoita yhteistyöhön myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Oppaassa esitellään Etelä-Savossa tarjolla olevaa viittä erilaista luontohoivan palvelumallia.

  • Suikkolan tilan palvelutuote on työpainotteinen päivätoiminta. Asiakkaat ovat Juvan kunnan kehitysvammahuollon lähettämiä.
  • Kivisalmessa toimii 10-paikkainen kehitysvammaisten hoitokoti. Hoitokodin asukkaat pääsevät osallistumaan luontotoimintaan ja eläinten hoitoon.  
  • Tuhkulan tila tarjoaa mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa. Tila suunnittelee työtehtävät ja tarjoaa mielekkään toimintaympäristön. Työnohjauksesta huolehtivat Kotilo ry:n työntekijät, jotka saapuvat tilalle kuntoutujien kanssa.  
  • Lenjuksen tilan tuotteena on lyhytaikainen perhehoito, jota järjestetään maatalouden ohessa neljälle kehitysvammaiselle nuorelle. Asiakkaat käyvät tilalla kuukausittain 3-14 vuorokauden pituisilla hoitojaksoilla. Perhehoito tarjoaa asiakkaiden perheille vapaapäiviä erityisnuoren hoitamisesta ja nuorelle itselleen mahdollisuuden hyvinvointia monipuolisesti tukevaan luontotoimintaan. 
  • Juvakoti on vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka toimii myös päiväkeskuksena ja seniorineuvonnan tukipisteenä. Kuntouttava puutarhatoiminnan kautta ylläpidetään asukkaiden hyvinvointia. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta hoivamaatilojen nähdään monipuolistavan nykyistä palvelutarjontaa ja lisäävän mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen hoidon suunnitteluun. Toiminta soveltuu erityisesti asiakkaille, jotka nauttivat ulkoilmasta ja fyysisestä tekemisestä. Mielekkään toiminnan ja osallisuuden kokemusten myötä paranee sekä fyysinen että henkinen hyvinvointi. 

Materiaalityyppi
Opas

Julkaisuajankohta
2016

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Mikkelin Ammattikorkeakoulu

yhteistyössä mukana: