Bergman, Marikka. “I Am Fit and Fast”. Green Care Experienced by the Disabled Clients of Kisälli-Harjulanmäki.

Etusivu » Aineistot » Uusimmat julkaisut » Materiaalit » Bergman, Marikka. “I Am Fit and Fast”. Green Care Experienced by the Disabled Clients of Kisälli-Harjulanmäki.

Aineiston nimi: Bergman, Marikka. “I Am Fit and Fast”. Green Care Experienced by the Disabled Clients of Kisälli-Harjulanmäki.

Bergmanin opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia niin uutta tietoa vajaakuntoisten asiakkaiden kokemuksista kuin lisätä ymmärrystä heidän kokemuksistaan. Työn tilasi Kisälli-Harjulanmäki, joka on kehitysvammaisten aikuisten käsityöpaja. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin sekä havainnoimalla että haastattelemalla.

Tutkimuksessa etsittiin vastausta kysymykseen, miten asiakkaat kokevat Kisälli-Harjulanmäken Green Care -toiminnan? Keskeisiksi teemoiksi tutkimuksessa nousivat luontoa, kävely luonnossa, puutarhatoiminta ja suhde eläimiin. Tuloksissa tuli esille, että asiakkaat nautittavat puutarhanhoidosta ja erityisesti sadonkorjuusta. Mieluisinta heille kuitenkin oli kävely, joka tuotti sekä mielihyvää että kohensi kuntoa. Suurten kokonaisuuksien hahmottaminen oli asiakkaille monasti haasteellista, siksi heitä kiinnostivatkin pienet yksityiskohdat kuten marjojen kerääminen. Eläimet sen sijaan eivät olleet kaikkein mielenkiintoinen seikka, vaikka eläinten hoitaminen vaikutti myönteisesti muistiin ja organisaatiokykyyn.  

 

Asiakkaat arvostivat luontoa ja Green Care -toiminnasta he saivat paljon myönteisiä kokemuksia. 

 

 

Opinnäytetyö luettavissa: 

 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123630/Bergman_Marikka.pdf?sequence=1

 

Keywords: Green Care, disabled, experience, hermeneutic, horticultural work, nature.

Materiaalityyppi
Opinnäytetyö

Julkaisuajankohta
2017

Palvelumuodot

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Julkaisupaikka
Laurea

yhteistyössä mukana: