Uusimmat julkaisut

Etusivu » Aineistot » Uusimmat julkaisut » Materiaalit


Selaa aineistoja

Hakusana
Materiaalityyppi    
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
   
   
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
Julkaisuajankohta
2014 - 2017 vuosi
Löytyi: 19 kpl
Aalto, Anu, Matilainen, Anne & Suomela, Maria. Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategia 2015 - 2020.
Alueellinen Green Care strategia.
2014
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Bergman, Marikka. “I Am Fit and Fast”. Green Care Experienced by the Disabled Clients of Kisälli-Harjulanmäki.
Opinnäytetyö
2017
Laurea
Green Care kvalitetshandbok
Denna Green Care-kvalitetshandbok fungerar som ett dokument för ansökan om Green Care-kvalitetscertifikat.
2017
Luke/THL
Juusola, Mervi. Sosiaalisten taitojen ohjaajan opas.
Sosiaali- ja kasvatustyön ammattilaisille suunnattu kattava perusteos lasten, nuorten ja aikuisten sosiaalisten taitojen ohjaamiseen.
2017
Mielenvoimaa.net
Jääskeläinen, Arja. Luontoon tukeutuvaa kuntoutustoimintaa Ruotsissa
Julkaisussa kuvataan seitsemän opintokäyntikohteen toimintaa ja hyviä käytäntöjä luontoon tukeutuvassa kuntoutuksessa.
2017
Rovaniemi, Lapin ammattikorkeakoulu
Kahilaniemi Eeva. Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin.
Asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, joka kuvaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti eläinavusteista työskentelyprosessia, työn historiaa sekä teoriataustaa.
2016
Voimatassu Ky
Kaikkonen, Anne.Green Care -koulutusta korkea-asteelle – Kyselytutkimus Green Care -koulutuksen sisällön kehittämiseksi Kainuussa
Opinnäytetyössä selvitetään, kuinka tärkeänä kainuulaiset Green Care -koulutukseen hakeneet henkilöt pitävät kehitettävän Green Care -koulutuksen sisältöjä ja mitä uusia ehdotuksia heillä on opintojen sisältöihin liittyen
2016
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kataja, Tiina. Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi.
Elinvoimaa ja terveyttä hevosellesi on ensimmäinen suomenkielinen hevososteopatiaa käsittelevä kirja. Se on suunnattu hevosen omistajille, harrastajille ja ammattilaisille.
2017
Noxboox
Keisteri-Sipilä, Elli. Liikuttava luonto.
Hyväntuulinen luontoliikunnan opas vie koko perheen lähiluontoon. Leikkejä luonnossa, lähiluontoon sopivia harrastuksia ja vinkkejä luontoretkille.
2017
Kotilainen, Heidi & Lipponen, Maija. LOTTA - Läsnäolon taitoja luonnosta.
Läsnäolon taitoja luonnosta -hankkeessa pilotoitiin luonto- ja eläinavusteista toimintaa aikuisille arjessa jaksamisen tueksi. Lotta-ryhmä kokoontui seitsemän kertaa ja jokaisen kerran sisältö ennakkovalmisteluineen on koottu vihkoseen.
2017
Lipponen, Maija. LOTTA - Läsnäolon taitoja luonnosta -loppuraportti
Ristinkantajat ry:n hankkeen "Läsnäolon taitoja luonnosta" loppuraportti
2017
Matilainen, Anne. Matkaraportti Green Care opintomatkalta Hollantiin huhtikuussa 2014
Green Care –toiminnasta terveyttä, hyvinvointia ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle –hanke järjesti opintomatkan Hollantiin 7.-10.4.2014. Matkalla tutustuttiin pääasiassa hoivamaatilatoimintaan sekä lasten luontotoimintaan Amsterdamissa.
2014
Pylkkänen, Päivi & Skyttä Teija (toim.). Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan
Oppaan sisältö perustuu Etelä-Savon Hoivafarmi -hankkeessa yhteistyössä maatilayritysten ja sidosryhmien kanssa kerättyyn kokemustietoon samoin kuin ilmitulleeseen perustiedon tarpeeseen.
2016
Mikkelin Ammattikorkeakoulu
Salonen,Kirsi, Kirves, Kaisa & Korpela, Kalevi: Kohti kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittaamista
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää emootioita, minäkokemusta ja ympäristösuhteen ominaisuuksia koskevista, niin sanottua kokonaisvaltaista luontokokemusta kuvaavista väittämistä mittari (KOLU).
2016
Psykologia –lehti 51(05),2016
Tolvanen, T. & Jääskeläinen, A. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli.
Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla -hankkeessa (ESR) on kehitetty luontoon tukeutuva, osallisuutta vahvistava kuntoutustoiminnan malli, jossa sovelletaan yksilökeskeistä ajattelua.
2016
Lapin AMK
Tolvanen, Taimi. Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun: Luontoa elämään, luontoa kuntoutukseen -teemajulkaisu 2/3.
Oppaassa käsitellään sosiaalisena kuntoutuksena tai muuna osallisuutta vahvistavana palveluna toteutettavan luontotoiminnan yksilökeskeistä suunnittelua, sen periaatteita ja siinä käytettäviä työvälineitä
2017
Rovaniemi Lapin ammattikorkea koulu
Tyrväinen, Liisa, Savonen, Eira-Maija & Simkin, Jenni. Kohti suomalaista terveysmetsän mallia
Oppaassa pohditaan millainen suomalainen terveysmetsä voisi olla ja tarvitaanko niitä. Pohdinta on syntynyt osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kolme terveysmetsän mallia -verkostohanketta (2014–2016).
2017
Luonnonvarakeskus
Yhteisöllinen puutarhatoiminta kuntoutumisen tukena -opas
Mietitkö tapoja aloittaa viljelytoimintaa ja sitä, miten saada osallistujia innostumaan mukaan. Yhteisöllisen puutarhatoiminnan -opas vastaa useimpaan mieltä painavaan kysymykseen.
2017
Vihreä Veräjä, Sininauhaliitto
Yli-Viikari, A. & Suomela, M. Maatilat kasvatuksen ja kuntoutuksen ympäristöinä – kokeilutoiminnan kautta kasvuun.
Kuntouttaviin ympäristöihin liittyvän monivaikutteisuuden ymmärtäminen on edelleen haaste, vaikka tutkittua tietoa maatilojen ja luonnon elementtien hyödyllisyydestä saadaan jatkuvasti lisää.
2016
Maaseudun UUSI AIKA 3/2016: 53-62

yhteistyössä mukana: